Hakkında

OP. DR. MAHMUT ULVİ KAYALI

Uzmanlık Alanı:

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Akademik Ünvanı: Operatör Doktor

Yabancı Diller: İngilizce, Almanca

Bilimsel Kuruluşlara Ait Yeterlilik

• Avrupa Plastik Cerrahi Derneği Board'u (EBOPRAS) yeterlilik diploması-2010
- Yazılı Sınav 2008 Belçika Brüksel
- Sözlü değerlendirme 2010 İsviçre Bern

• Şişli Etfal Mikrocerrahi Derneği Mikrocerrahi Eğitim Sertifikası 2006

Eğitim

• 05.2002-09.2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi asistanı 2002-2008

• 09.1994 – 08.2001 Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

• 09.2009-05.2011 Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevi Isparta Devlet Hastanesi -Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

• 10.2008-10.2009 Demiderm Güzellik Merkezi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

• 10.2008-09.2009 İzmir Asker Hastanesi -Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

• Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi-Uzmanı 2008

Üyesi Olduğu Dernekler

• EBOPRAS Fellow
• Şişli Etfal Mikrocerrahi Derneği
• Tema Derneği

Yayınlar

1.Turgut G, Kayalı MU, Köse O, Baş L.Repair of a wide lower extremity defect with cross-leg free transfer of latissimus dorsi and serratus anterior combined flap: a case report.Strategies Trauma Limb Reconstr. 2010 Dec;5(3):155-8. Epub 2010 Sep 18.

2.Karsidag S, Özkaya Ö, Kayalı MU, Doğan H, Kaur AC, Ugurlu K. Preliminary study on durability of nail as xenograft.J Craniofac Surg. 2010 Nov;21(6):1843-7.

3.A retrospective study on the epidemiology and treatment of maxillofacial fractures.Ozkaya O, Turgut G, KayalI MU, Uğurlu K, Kuran I, Baş L.Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009 May;15(3).

4.Tatlidede S, Turgut G, Gönen E, Kayali MU, Baş L. Stereolithographic volume evaluation of healing and shaping after rhinoplasty operations.J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1082-5.

5.Turgut G, Ozkaya O, Kayali MU, Tatlidede S, Hüthüt I, Baş L.Lower lip reconstruction with local neuromusculocutaneous advancement flap.J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Sep;62(9):1196-201. Epub 2008 Nov 22.

6.Turgut G, Kayali MU, Soydan AT, Gündüz O, Salman S, Oktar F, Baş L. Biomechanical comparison of a new technique of mandibular angle fractures: biplanar and bicortical superior proximal 3 holes and bicortical inferior plate fixation.J Craniofac Surg. 2008 Mar;19(2):428-32. Erratum in: J Craniofac Surg. 2008 May;19(3):871.

7.Semra KARŞIDAĞ , Mahmut Ulvi KAYALI , Arzu ÖZCAN , Kemal UĞURLU , Leyla TÜRKOĞLU KILINÇ , Lütfü BAŞ.Bilateral medial uyluk perforatör flebi ile fournier gangreni onarımı.Turk Plast Surg. Cilt 16, Sayı 3 (2008)

8.Ali Tufan SOYDAN , Mahmut Ulvi KAYALI , Gürsel TURGUT , Özay ÖZKAYA , Lütfü BAŞ Alt ekstremite malıgn melanom olgularında nadir görülen bir durum;popliteal fossa metastazı ve diseksiyonu;olgu sunumu.Turk Plast Surg. Cilt 16, Sayı 3 (2008)

9.Ayşin Karasoy,Mahmut Ulvi Kayalı,Özay Özkaya,Damlanur Sakız,Lütfü Baş. Mixed tubulopapillary hidroadenoma and syringocystadenoma papilliferum of the thigh occuring on lentiginous hyperplasia. ŞEEAH Dergisi.

Poster ve Bildiriler

20-23 EYLÜL 2006 TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ

1.Fasya ve amnion zarına sarılmış insan tırnağının fare sırtına uygulanması: deneysel çalışma. S.Karşıdağ, M.U.Kayalı, Ö.Özkaya, K.Uğurlu, H.Doğan, A.C.Kaur, U.Tosun, L.Baş
2.Burundaki iyileşme ve şekillenmenin stereolitografik olarak değerlendirilmesi. S. Tatlıdede, G. Turgut. E. Gönen, M.U.Kayalı, L.Baş.
3.Geniş krus ve ayak defektlerinin örtümünde karşi bacak pediküllü kombine latissimus dorsi ve serratus anterior flebi-vaka sunumu.Gürsel Turgut, Mahmut Ulvi Kayali, Özay Özkaya, Lütfü Baş.
4.Mandibuler fraktürlerde bikortikal dual miniplak ile mandibula fraktür onarimlarinin koyun çenesinde biyomekanik değerlendirilmesi. Gürsel Turgut, Mahmut Ulvi Kayali, Tufan Soydan, Oğuzhan Gündüz*, Serdar Salman*, Faik Oktar* , Lütfü Baş.
5.Brakiyel arter onarimlarinin doppler usg ile değerlendirilmesi. Ayşin Karasoy Yeşilada, Özay Özkaya, Mahmut Ulvi Kayali, Ahmet Mesrur Halefoğlu*, Evren Şen*, Lütfü Baş.
6.Syringokistadenoma papilliferrum ve mikst papillohidroadenom birlikteliği olgu sunumu.Ayşin Karasoy Yeşilada, Mahmut Ulvi Kayali, Özay Özkaya, Damlanur Sakiz*, Lütfü Baş.

17-20 EKİM 2007 28. TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ

1.İnsan isiriği sonucu önkolda nekrotizan fasiit ve başparmak total nekrozu. Mahmut Kayali, Serdar Bora Bayraktaroğlu, Nebil Yeşiloğlu, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş
2.Keloid tedavisinde interferon alfa 2b intralezyoner kullanimi. Gürsel Turgut, Mahmut Kayali, Serdar Bora Bayraktaroğlu, Özay Özkaya, Lütfü Baş
3.Bilateral medial uyluk perforatör flebi ile fournier gangreni onarimi. Semra Hacikerim Karşidağ, Mahmut Ulvi Kayali, Arzu Özcan, Kemalettin Yildiz, Lütfü Baş.
4.Uzak fleplerde maserasyona karşi fanli pansuman uygulamasi. Tahsin Görgülü, Gürsel Turgut, Mehmet Köksal, Nebil Yeşiloğlu, Mahmut Ulvi Kayali, Lütfü Baş

15-19 EYLÜL 2010 TRABZON 32. PLASTIK VE REKONSTRÜKTIF CERRAHI KONGRESI.

1.Devlet hizmet yükümlülüğü görevinde isparta devlet hastanesinde serbest alt flep ile üst ekstremite rekonstrüksiyonu deneyimimiz: 2 olgu. Mahmut Ulvi Kayali,Ufuk Küçük.