Breast Augmentation

Meme büyütme günümüzde en sık meme dokusu yada meme dokusu altındaki kas altına slikon protezyerleştirilerek gerçekleştirilmektedir. Yapısal olarak küçük memeleri olan, hamilelik sonrası meme hacmi azalan ve kilo kaybı nedeniyle meme hacmi azalan kadınlara daha hacimli ve dik meme oluşturulması hedeflenir. Protez dışında yağ nakli ve sentetik dolgu malzemeleri kullanılarak memeye hacim kazandırma işlemleri görece olarak yeni yöntemlerdir daha kısıtlı olarak uygulanmaktadır.

  • Meme büyütme ameliyatı sonrası memeleriniz daha dik ve hacimli görünür.
  • Vücudunuz daha dengeli bir görünüm kazanır.
  • Kendinize fiziksel güveniniz artar.

Meme büyütme uygulaması belirli bir sınırın üzerinde sarkmış memelerde, meme dikleştirme ameliyatı ile birlikte uygulanmalıdır. Böyle durumlarda sadece meme dokusu altına protez yerleştirmek yeterli olmayacaktır aynı zamanda meme ucunu da daha yukarıda bir yere taşımak gerekecektir.

Meme büyütme ameliyatı izsiz bir ameliyat değildir. Aslında estetik cerrahi girişimlerin büyük bir kısmında bir takım izler oluşur. Fakat bu izler daha az fark edilir alanlara yerleştirilir ve mümkün olduğunca küçük kesilerden ameliyat gerçekleştirilerek izlerin kısa olması sağlanır. Meme büyütme ameliyatı meme altı, meme ucu etrafı ve koltuk altı olmak üzere üç alandan yapılan kesiler ile gerçekleştirilir.

Protezin yerleştirilmesi için yapılan kesi alanlarının her biri bir takım avantaj ve dezavantajlar sağlar.

Meme altı kesisi:

Bu kesi ile meme altı katlantı ya da onun yarım santimetre üzerinde kalan bir iz oluşur. Protez bu alandan yerleştirilir. Bu alanda yapılan ameliyatlarda protezin konulacağı alan daha iyi görülür kan damarları daha net olarak durdurulur. Protez yerleştirilen alana çok yakın olunduğu için protezi yerleştirirken pamaklar ile zarar verme ihtimali daha azdır. Birçok protez firması protez güvenliği açısından bu alandan yapılan kesileri önermektedir. Eğer kişinin bir yara iyileşme bozukluğu yok ise (aşırı yara iyileşmesi) bu ameliyat sonrasında kalan iz yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda çizgisel cilt rengine yakın meme altı katlantıda kalan bir iz olacaktır. Benim tecrübelerimde bu yöntem ile ameliyat olan kişiler bu izden rahatsız olmamaktadır.

Meme ucu etrafından yapılan kesi:

Yine bu kesi ile protez yerleştirilmesi de sık kullanılan bir yöntemdir. Bu kesi meme ucu etrafındaki renkli alan ile deri arasından yapıldığı için iyileşme sonrası neredeyse hiç fark edilmeyen bir iz kalır. Fakat bu alandan yapılan kesiler çok küçük bir oranda da olsa meme ucu duyusunda azalmaya sebep olabilir. Yine meme ucundan protez yerleştirebilmek için meme ucu etrafındaki renkli alanın belirli bir genişlikte olması gerekir. Meme ucu etrafındaki renkli derinin çapı 4 cm'den geniş ise kişi böyle bir kesiye uygundur.

Koltuk altından yapılan kesi:

Koltuk altından yapılan kesi son zamanlarda gazetelerde sıkça reklamını gördüğünüz ‘memede iz bırakmadan meme büyütme' sloganıyla daha bilinir olmuştur. Aslında bu ameliyat içerisi tuzlu su (izotonik NACL) protezlerin yerleştirilmesi için tarif edilmiş bir tekniktir. Bu çeşit protezlerden yazının içerisinde bahsettim. Bu protezler meme içerisine sönük bir kılıf halinde yerleştirilir ve içeride bir balon gibi şişirilir. Fakat içerisi su dolu olduğundan dışarıdan dokunulduğunda içi silikon jel protezler kadar doğal bir meme dokusu hissi vermez ve zaman içerisinde içindeki su hacmin bir kısmını kaybedebilirler. Bu kesiden içi jel dolu olan hacimli bir protezi yerleştirirken,protezin yerleşeceği alana uzak bir noktadan yerleştirmeye çalışıldığı için protez cidarına zarar verilebilir. Koltuk altı kesiden yapılan protez yerleştirme ameliyatlarında meme altına şekil vermek daha zor olmakta ve düzensizlikler olabilmektedir. Benim uygulamalarım içerisinde bu teknik riskleri nedeniyle yer bulmamıştır.

Protez çeşitleri:

Meme protezleri memeye hacim kazandırmak için özel şekillerde planlanmış balona benzeyen yapılardır. Protezlerin dış yüzeyi slikondan imal edilmektedir. Protezlerin iç kısmı ise serum fizyolojik (tuzlu su) ile yada slikon jel ile doldurulmaktadır.

İçerisi tuzlu dolu olan protezler dokunulduğunda içi su dolu balon hissi vermektedirler. Yine bu tip protezlerde sistemden su kaçağına bağlı hacim azalması olabilmektedir. Bu tip protezler içerisi jel dolu protezlere göre daha az tercih edilmektedir.

İçerisi slikon jel dolu olan protezler meme dokusuna daha yakın bir kıvamdadırlar. Protez firmaları protezlerin dış cidarını yeni formulasyonlar ile ve ikinci bir kat diphenyl slicon kaplaması ile sağlamlaştırmış ve slikon sızıntısını neredeyse tama yakın önlediklerini ifade etmektedirler. Protez içerisindeki jelde eski protezlere kıyasla katıya yakın bir jel formundadır ve akışkanlığı azdır. Koheziv 3 protezler ortadan ikiye kesildiğinde jel dışarı akmamaktadır.

Protezler şekillerine göre de farklı şekil ve boyutlarda üretilmektedir. Yuvarlak ve anatomik protezler şekil olarak isimlerinden de anlaşılabileceği üzere yuvarlak ya da meme şeklinde yani anatomik olarak üretilmiştir.

Anatomik protezler damla şeklindedir yani protezin üst kısmının hacmi al kısma göre daha fazladır. Memenin daha doğal görünmesi amaçlanarak üretilmişlerdir. Meme üst alt kısmının hacmi meme alt kısma göre daha azdır. Protezin alt kısmındaki hacim fazla olduğunda bu form daha kolay oluşturulabilir. Bu iddaa genel hatları ile doğrudur.

Aynı noktaya anatomik yada yuvarlak protez yerleştirirseniz anatomik protez daha doğal duracaktır. Fakat yuvarlak protezi anatomik proteze göre daha aşağıya yerleştirirseniz meme altındaki hacmi yine arttırırsınız ve yine doğal bir sonuç elde edersiniz. Yuvarlak protezler dekolte dolgunluğunu daha iyi sağlarlar. Anatomik protezlerin önemli bir komplikasyonu ameliyat sonrası meme içinde dönmeleri ve istenmeyen bir görünüm oluşmasıdır.

Her ikisinin de farklı meme çeşitlerine memenin ameliyat öncesi formuna göre tercih edilme sebepleri vardır. Bu doktorunuz ile birlikte sizin ameliyatınızı hangi protezin daha başarılı hale getireceği muayene sonrası verilecek bir karardır.

Protezler yine şekil bakımından taban genişlikleri ya da yüksekliklerine göre de sınıflandırılmaktadır. Aynı taban ölçüsüne sahip, düşük profilli orta profilli orta yüksek ve yüksek profilli protezler vardır.

Protez boyutları taban genişliği ve yüksekliği hastanın beklentisine meme yapısına ve derinin durumuna göre belirlenmektedir.

Yüzeylerine göre pürüzsüz ya da pürüzlü implantlar üretilmektedir. Üzeri pürüzlü olan protezler uzun dönemde daha az kapsül kontraktürü yani protez etrafında nedbe dokusu oluşturmaları hedeflenerek üretilmiştir. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda bunun doğruluğu ile ilgili şüphe veren bulgular vardır. Bazı çalışmalarda özellikle kas altında pürtüklü yada pürtüksüz protezler arasında kapsül kontraktürü oluşumu açısından fark olmadığına yönelik bulgular gösterilmiştir. Pürtüklü protezler protezin katlanması (rippling) problemi daha fazla gözlenmektedir

Ameliyat öncesi:

Ameliyat öncesi tüm genel anestezi ile yapılan ameliyatlarda olduğu gibi dikkat edilmesi gereken önemli hususlar mevcuttur.

Kişi sigara kullanıyorsa sigara en az 2-4 hafta önce kesilmelidir. Sigara içerisindeki nikotin kan damarlarını küçülterek dokuya daha az kan gitmesine sebep olur buda hem yara iyileşmesini yavaşlatır hem de daha az oksijen ve besin gitmesi sonucu enfeksiyon ihtimalini arttırır.

Aspirin, NSAID'ler yani ağrı kesiciler-paracetamol hariç, E vitamini, gibi kanama pıhtılaşma zamanını geciktiren ilaçlar en az 1 hafta öncesinde kesilmelidir.

Ameliyat öncesi 1 hafta içerisinde alkol alınmamalıdır. Sarımsak ginko biloba, ginseng (bitkisel takviyelerde bulunur) alınmamalıdır. Bu tip takviyerler yine kanama zamanını uzatır.

Ameliyattan birkaç gün önce protein yoğun (et süt yumurta ve balık) tüketilmesi önerilir.

Ameliyat:

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ortalama 1.5-2 saat sürer. Ameliyat öncesi ameliyat planı ile ilgili çizimler hasta odasında yapılır. Bu işlem yaklaşık 15 dakika kadar sürer.

Meme protezi ameliyatı için çok sayıda farklı teknik ve protezi yerleştirileceği kesi tarif edilmiştir. Protezi yerleştirmek için kullanılan kesileri yazı içinde değindim. Bir başka önemli nokta protezin nereye yerleştirileceğidir.

Meme protezi birçok yaygınlık kazanmamış teknik literatürde bulunsa da genel olarak 3 alana yerleştirilir. Bu alanlar meme altı, fasya(zar altı) yada kas altıdır. Protez meme dokusu yada bezinin hemen altına kas ve kas zarı üzerine yerleştirilir.

1.Meme bezi altına:

Protez meme bezi altına yerleştiği için meme bezini ve deriyi daha iyi açar. Bu plana protezin yerleştirilebilmesi için meme dokusunun belirli bir kalınlıkta olması gerekir. Bu kalınlık meme üst sınırında 2 cm olmalıdır yoksa protez üst sınırında ele gelir ve belirgin olarak fark edilir.

2. Fasya (zar) altı:

Diğer iki yönteme göre daha yeni bir yöntemdir. Pektoral kas yani göğüs kası zarı altında oluşturulan alana protez yerleştirilir. Bu yöntem meme altına protez yerleştirilemeyen daha az meme dokusu olan hastalara uygulanabilmektedir. Kas altı uygulamaya göre daha az ağrılıdır. Ameliyat tekniği olarak alanın hazırlanması daha zor olduğu için operasyon süresi 30-45 dakika daha uzundur. Yaklaşık 5 yıldır bu tekniği bende uygulamaktayım. Uzun dönem sonuçları hakkında halen kas altı meme protezi uygulamaları kadar bilgi sahibi değiliz.

3. Kas altı:

Protez meme dokusu altında yer alan kasın altına yerleştirilir. Protezin üzerini kas örteceği için protez fark edilirliği azaltılmış olur. Kas çok iyi kanlanan bir doku olduğundan ve protezi örttüğünden uzun dönem protez ile ilgili problem yaşanma ihtimali azalır (kapsül kontraktürü gibi).

Kas altına protez yerleştirildiğinde kasın hareketi ile birlikte eğer kas yeterince serbestlenmez ise protez yukarıya doğru yer değiştirebilir ve kasın hareketi ile birlikte protezde hareket edebilir. Bu durumda meme altı yeterince açılmaz. Meme altının üste göre daha hacimli olduğu konik ve meme uçlarının hafifçe yukarıya baktığı çekici görünüm oluşmaz.

Bu sorunları aşmak için tıbbi literatürde DUAL PLAN (iki plan-kas ve meme bezi)olarak isimlendirilen bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknik kas ciltten ve yapıştığı kemikten serbestlenir kas bir miktar yukarıya doğru yer değiştirir ve protezin sadece üst kısmında bulunur. Protezin alt kısmında ise meme bezi bulunur. Böylece protez yukarıya yer değiştirmez ve meme altını iyi bir şekilde açar. Protezin bu şekilde yerleştirlmesi hem kas altı hemde meme bezi altına yerleştirmenin antajlarını beraber taşır.

Ameliyat sonrası meme ameliyatları için dizayn edilmiş bir sütyeni 4 hafta kadar kullanmak gereklidir.

Meme büyütme ameliyatında hastanın meme hacmi,cilt miktarı, sarkık olup olmaması ve meme ucunun yerine göre çok farklı protez çeşitleri kullanılabilir. Ameliyat öncesi titizlikle yapılacak bir ön değerlendirmenin çok önemli olduğu bir ameliyattır. Bu ameliyat ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Antalya'da Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Ulvi Kayalı'dan alabilirsiniz.